Avtomatik belay foydalanuvchilari nazorati bo'yicha yuklab olinadigan xabarnomaning kichik eskizlari.

2021 yilgi nazorat to'g'risida bildirishnoma

PDni tortib olish bahorini pastga tushirish to'g'risida eslatma

2019 yilni qaytarib olish to'g'risida xabarnoma